Sound Healing

Eerst hebben we onze verhalen nodig om ons zelf en de wereld te leren kennen. Zo weten we beter wie we zijn als persoon en waarom we doen zoals we doen. Totdat we merken dat we vastlopen in de woorden. We kunnen blijven praten, analyseren, willen begrijpen en ontmantelen en soms is het hard nodig om daar aan voorbij te gaan. Voorbij de (ego)persoonlijkheid op weg naar de ziel.

Dat zou het moment kunnen zijn om de kracht van frequentie en vibratie te verkennen middels sound healing.

Hoe werkt Sound Healing?

Iedere trilling zorgt voor beweging in de vastheid van onze cellen. Voorbij de taal, trillen de klanken je terug naar jouw essentie. De weg van trilling en klank heeft geen woorden nodig om jou te laten herinneren wie je werkelijk bent.

Tijdens een sessie hoef jij alleen te liggen en te ervaren. 

Mijn werk begint voordat jij er bent. Ik stem af, open de ruimte, zorg voor een ‘healing space’ en ontvang jou met een open hart.

Een paar zinnen zijn er nodig om te weten waar jij heling wilt. Daarna gaat het proces vanzelf. De klanken komen door mij heen en brengen jou in herinnering terug naar de oorsprong, naar jouw blauwdruk.

Na afloop kan je iets delen met me als je dat wilt. Of je gaat in stilte naar huis en laat de klank en de ervaring verder op je inwerken.

Hoe dan ook, jouw cellen zijn geactiveerd en teruggebracht naar een dieper weten.

Waarom is Sound Healing zo effectief?

Alles heeft een vibratie en bevat een unieke frequentie. De kracht van geluidstrilling kan doordringen tot op moleculair niveau. Licht heeft een hogere snelheid dan geluid en trilling. Ons lichaam kan zich gemakkelijker, zonder allerlei weerstand openen voor de langzamere kracht van geluid en de effecten van de frequentie dan voor licht. Hierdoor kan een healing met klanken gemakkelijk doordringen en geïntegreerd worden in het lichaam. Ons lichaam is immers gewend aan een continue omringing met geluidsgolven. Zonder weerstand harmoniseert het geluid en dringt door in de blokkades in de materie van het lijf.

De Harmonic sound waar ik mee connect en die via mij doorgegeven wordt en tot expressie komt, opent jou op celniveau zodat je kunt terugkeren naar jouw oorspronkelijke blauwdruk. Dit proces onderga jij moeiteloos en heelt op een diep niveau. Mijn ‘harmonic code’, de heilige sound die via mij doorkomt en een hoge trilling heeft werkt als de golven die ontstaan als je een steen in het water gooit. Uiteraard vraagt dit van mij een zuivere afstemming om zonder interrupties van het ego en de mind, verbonden te zijn aan de pure kracht van de bronklanken. Mijn intentie is simpelweg doorgeven van harmonie en balanceren vanuit mijn spirituele stroom. De klanken komen en vertrekken via mijn hartportaal en zorgen voor ‘rimpelingen’ in jouw systeem waarmee de heilige klank kan doorwerken. 

Met verwondering luister ik soms naar mijn eigen klank, met een warm hart zie en voel ik wat er gebeurt tijdens de sessies en nederig hoor ik welke ervaringen en effecten cliënten mij na afloop vertellen. Prachtige ‘reisverslagen’ en verstillende, universele waarheden worden gedeeld. Mijn dank is groot dat ik deze ’tool’ heb gekregen en kan gebruiken.

Praktische informatie

Tijd: Een Sound Healing sessie duurt maximaal 1 uur, dit is exclusief mijn voorbereiding die ik zonder jou doe.
Plaats: Arnhem of online via Zoom
Investering: € 97 incl. 21% BTW.

Aanmelden

Wil je meer weten over Sound Healing of wil je een afspraak maken, vul dan het formulier in op de Contactpagina. Ik neem dan binnen 2 werkdagen contact met je op.